Przedsiębiorstwo
EVJA Sp. z o.o.
43-330 Hecznarowice
ul. Jana Pawła II 92
NIP 9372535216
Zrealizowało projekt pn.:
"Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w firmie EVJA Sp. z o.o. szansą na umocnienie pozycji rynkowej i wzrost
konkurencyjności"
UMOWA : UDA-RSPL.01.02.03-00-237/10-00

Wartość projektu: 1 622 600.00
Wartość dofinansowania: 749 987.00

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
realna dopowiedź na realne potrzeby"

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

EVJA Sp. z o.o.
43-330 Hecznarowice
ul. Jana Pawła II 92
     TABELA OFERT ZREALIZOWANYCH I W TRAKCIE REALIZACJI
WNIOSEK NR: WND-RPSL.0102.03-00-237/10-02
 
ZAKUP MASZYNY
PARAMETRY I OPIS
DATA ROZPOCZĘCIA -
DATA ZAKOŃCZENIA
STATUS REALIZACJI
1
SYSTEM CTP
HEIDELBERG
SUPRASETTER 105
1.04.2010 - 21.05.2010
ZREALIZOWANA
30.06.2010
2
SPRĘŻARKA
WALTER SKTG 5,5M
1.04.2010 - 21.05.2010
ZREALIZOWANA
30.06.2010
3
MASZYNA
OFFSETOWA
HEIDELBERG
CD 102 5L
1.07.2011 - 30.04.2013
ZREALIZOWANA
10.05.2013
4
BELOWNICA
Strautmann MK1100
200kN
1.07.2011- 30.04.2013
ZREALIZOWANA
10.05.2013